Ks. Jacek Brakowski

Ks. dr Jacek Brakowski SDB – Salezjanin; dr historii, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. podręczników szkolnych z historii; zajmuje się historią najnowszą, historią Zgromadzenia Salezjańskiego w Polsce, martyrologią duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej, historią Kościoła w PRL oraz naukami pomocniczymi historii. Od 2000 r. pracuje jako katecheta, nauczyciel historii oraz  wychowawca;  nauczyciel dyplomowany; w 2007 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie Organizacja i Zarządzanie w Oświacie (Instytut Badań Edukacyjnych MEN w Warszawie); w 2008 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy); od 2015 r. specjalista kynoterapii certyfikowany w ramach Polskiego Towarzystwa Kynoterapii (praca z psem w edukacji i z osobami niepełnosprawnymi). Członek towarzystw naukowych: ACSSA (Associazione Cultori Storia Salesiana) oraz Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego.

 

Drużyna Mieszka

Fundacja podejmuje różnorodne działania służące wychowaniu 
i edukacji młodzieży w duchu odpowiedzialności za Ojczyznę, jak również również kształtowania postaw patriotycznych i prospołecznych wszystkich naszych Rodaków. Włącza się w działalność mającą na celu pomoc  Rodakom poza granicami kraju, w sposób szczególny tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Ponadto angażuje się w propagowanie sportu i turystyki oraz różnorodnych form rekreacji i ochronę środowiska naturalnego. Jedną z  priorytetowych działalności jest wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez kynoterapię.

Oto główne dane Fundacji:

Fundacja „Drużyna Mieszka”

Al. Bohaterów Warszawy 118/8

70-367 Szczecin

Numer KRS: 0000633786

http://druzynamieszka.pl/