Ks. Marek Siwicki

Ks. mgr Marek Siwicki

 
Ks. mgr Marek Siwicki Tchr obecnie jest członkiem Grupy Misyjnej Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Głosi rekolekcje, konferencje, jest bliskim współpracownikiem Centrum Nowej Ewangelizacji w Witkowie k. Stargardu. Wcześniej pracował w parafiach prowadzonych przez Księży Chrystusowców na Pomorzu Zachodnim oraz w PMK w Kolonii (Niemcy) oraz w Kościele św. Stanisława Bp.M. W Rzymie. Wypełniając swoją misję w Kościele powszechnym, włącza się w apostolstwo na rzecz Rodaków przebywających poza granicami kraju. Duchowość Towarzystwa Chrystusowego, wypływająca z życia zakonnego i kapłańskiego, oparta jest na charyzmacie założyciela, Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda i posłannictwie Zgromadzenia. Wypływa także z późniejszych tradycji, wypracowanych przez wspólnotę, zwłaszcza kierowaną przez pierwszego przełożonego generalnego, współzałożyciela, Sługę Bożego ks. Ignacego Posadzego. Szeroko rozumiana troska o polskich emigrantów nie ogranicza się jedynie do posługi duszpasterskiej. W prowincjach zagranicznych oprócz pracy duszpasterskiej wielką wagę przywiązuje się do podtrzymania zdrowego ducha patriotycznego, życia społecznego i polskiej kultury.